Ungaria se pregăteşte să cumpere Transilvania la bucată

tinutul-secuiesc

Potrivit unor interviuri oferite pe 4 şi pe 6 ianuarie de ataşatul pe probleme de agricultură al Ambasadei Ungariei la Bucureşti, Szabo Josef, portalului szekelyhon.ro şi postului de radio Erdely FM, Ungaria se pregăteşte să cumpere terenurile agricole din Transilvania, guvernul de la Budapesta elaborând un program şi pregătind o ofertă pentru susţinerea maghiarilor care doresc să intre pe piaţa funciară din zonă.

Deşi, dându-şi seama de scandalul diplo­matic ce ar putea surveni, Ministerul de Externe Ungar a negat existenţa acestui program, afirmaţiile domnului ata­şat agricol trădează obsesia binecunoscută a ţării vecine faţă de Transilvania. Conform dezvăluirilor preluate şi de ziarul „Adevărul”, proprietarii de teren din România care doresc să-şi vândă proprietăţile cetăţenilor maghiari vor primi o rentă viageră. Ca „bonus”, aceştia pot păstra terenul pe numele lor şi îl pot folosi până la moarte, după care va deveni proprietatea statului ungar. Ce va face Ungaria cu acest pământ românesc? Îl va oferi, vezi, Doamne, unor ti­neri care doresc să trăiască la ţară. Tineri maghiari, se în­ţelege. Pe domnul Szabo Josef îl ia gura pe dinainte: „Avem un program în acest sens, al cărui element esenţial este că, în situaţia în care cineva doreşte să-şi vândă terenul, poate încheia un contract cu statul maghiar în temeiul căruia va primi o rentă viageră; mai mult, terenul va rămâne în pro­prietatea sa până la sfârşitul vieţii. Desigur, se pune pro­ble­ma ce va face statul maghiar cu un teren care, de exem­plu, se află la marginea unui mic sat din Secuime? În acest caz, statul maghiar îl poate oferi unui tânăr care nu are teren, dar ar dori să-l lucreze”. Este incredibilă această aroganţă a Budapestei! Un stat a ajuns, iată, să dispună cum vrea de teritoriul naţional al altui stat, ascunzându-se sub umbrela legislaţiei UE, care încurajează circulaţia capitalu­rilor şi libertatea de alegere a domiciliului. Aşadar, ne aşteptăm ca Ungaria să înfiinţeze birouri prin care să dirije­ze acest program de acaparare a pământurilor din România. Cinismul domnului Szabo Jo­sef merge mai departe: „Dacă statul român este în stare să-şi apere terenurile agricole şi proprietarii care le lucrea­ză, foarte bine. Dar dacă nu este în stare să ofere ceva pentru acele terenuri, atunci piaţa este liberă, poate să vină oricine – nu neapărat un ma­ghiar, poate fi un danez sau un francez care doreşte să cumpere”. Citind aceste rân­duri şi nevenindu-mi a crede ochilor, mi-am amintit că gu­vernanţii noştri au făcut întâmpinări la Bruxelles, cerând un regim special pentru România, dar fără succes. Ca ur­ma­re, au încercat să pună nişte piedici birocratice printr-o nouă lege, potrivit căreia vânzătorul trebuie să anunţe pri­mă­ria, apoi aşa-numiţii preemptori: coproprietarii, arenda­şii, proprietarii vecini, persoanele care desfăşoară activităţi agricole pe raza admi­nistrativ-teritorială a localităţii, precum şi o agenţie a statului român. Dacă în 30 de zile nu se arată nimeni inte­resat, abia atunci poate veni străinul să cumpere. Deşi legea a fost întoarsă de preşedintele Ro­mâniei pentru revizuire parţială, este de sperat că aceasta va tempera avântul străi­nilor. În acest context, vântul ce bate dinspre Budapesta are toate şansele să se transforme într-un uragan. Dacă vor permite şi de data asta Ungariei să acţio­neze în Transil­vania ca pe propria moşie, atunci guvernanţii români să-şi caute o altă ţară. Noi, vorba protestatarilor din Pungeşti, ne vom lua ţara înapoi din mâinile lor nedemne. Chiar la primele alegeri.loading...

You may also like...

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *